پشتیبانی انلاین

یافتن محصولات و سرویس ها


VPS RAM 2GIG
Ram : 2GIG
فضای هارد : 20گیگابایت
CPU: 2CORE
پهنای باند : نامحدود
منابع کاملا اختصاصی
آی پی : 1 عدد

69,000T ماهانه
190,000T سه ماهه

VPS RAM 4GIG
Ram : 4 GB
فضای هارد : 70 گیگابایت
CPU: 3CORE
پهنای باند : نامحدود
منابع کاملا اختصاصی
آی پی : 1 عدد

130,000T ماهانه
300,000T سه ماهه

VPS RAM 8GIG
Ram : 8 GB
فضای هارد : 100 گیگابایت
CPU: 4CORE
پهنای باند : نامحدود
منابع کاملا اختصاصی
آی پی : 1 عدد
190,000T ماهانه
500,000T سه ماهه

سرور نيمه اختصاصي
Ram : 16GIG
فضای هارد : 500 گیگابایت
CPU: 4CORE
پهنای باند : نامحدود
منابع کاملا اختصاصی
600,000T ماهانه